Priser

Se takstblad for gælden priser.


Varmen opkræves i 4 aconto rater som forfalder 1. februar, 1. april, 1. juli og 1. oktober 

Årsopgørelse udsendes i januar måned og indregnes i rate 1. 
//