Ejstrupholm Varmeværk og Vandværk

Få mest mulig ud af vand og varme

Varmen bliver lidt billigere

Afregningsprisen i 2023 nedsættes fra kr. 520 til 470 pr. MWh og ac...

"Ejstrupholmere" grundlagde eget fjernvarmeselskab i 1962

Først på året 1962 blev der fra flere sider vist interesse for at få etableret et varmeværk i Ejstrupholm, og på foranledning af Ejstrupholm Håndværker- og Borgerforening blev der indkaldt til møde om sagen. Her blev nedsat et udvalg til det videre arbejde med undersøgelse af ønsker og behov for et varmeværk.

Ejstrupholm Vandværk blev stiftet den 24. november 1933, som et a.m.b.a.

Ejstrupholm Vandværk A.m.b.a. forsyner godt 900 forbrugere i Ejstrupholm, Thorlund, Hedegaard og omliggende opland med vand i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov.

 

Vær opmærksom når du graver

Spørg os før du graver - og gør det i god tid! Der skal altid indhentes lednings oplysninger før et gravearbejde går i gang.

Spørg før du graver

SMS Service

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i det område, hvor du bor.

Tilmeld dig her

Seneste nyheder

//