Bestyrelsen

Formand:
John Lystlund
Østergade 26
E-mail: john.lystlund@mail.tele.dk

Næstformand:
Alan Hansen
Egevej 3
E-mail: alan.hansen@mvb.net

Kasserer:
Bjarne Fisker Andersen
Engtoften 11
E-mail: bj-fisker@stofanet.dk

Sekretær:
Ole Nielsen
Egevej 10
E-mail: jetteogole@stofanet.dk

Medlem:
Leif Lystlund
Hybenvej 3
E-mail: leif.lystlund@hotmail.com