Klagemulighed

Nu kan vandværkets forbrugere igen klage over leveringsbetingelserne.

I foråret vedtog Folketinget en ny lov om forbrugerklager. Loven træder allerede i kraft den 1. oktober 2015.

Hvem gælder loven for?
Loven gælder kun i forhold til vandværkets (private) forbrugere, som nu kan klage over en sag om leveringsforhold.

 

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

//