Fjernaflæsning af vandmålere

Hvornår aflæser vandværket målerne til Årsopgørelsen? Det er lovbestemt at vandværket skal oplyse hvornår dette finder sted.

Ejstrupholm Vandværk aflæser alle målere til årsaflæsning i perioden 1. til 10. december.

Vandmålere som aflæses via varmemåleren (inde i by-zonen i Ejstrupholm), bliver automatisk aflæst hver måned.

Betaling af vand.

Årsopgørelse og opkrævning af acontorate udsendes medio februar til forfald 1. marts.

Vandværket er tilmeldt NETS (Betalingsservice) og anbefaler andelhaverne at tilmelde sig NETS. 
Ønsker du tilmelding til NETS: 
Gå til forsiden og vælg selvbetjening.

//