Om Vandværket

Ejstrupholm Vandværk blev stiftet den 24. november 1933, som et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.).

Ejstrupholm Vandværk A.m.b.a. forsyner godt 950 forbrugere i Ejstrupholm, Thorlund, Hedegaard og omliggende opland med vand i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov.

Ejstrupholm Vandværk A.m.b.a. har to boringer, beliggende på Vestergade i Ejstrupholm, hvor vandet indvindes og behandles inden det sendes ud i ledningsnettet til forbrugerne. Boringerne henter råvandet i henholdsvis 128 mtr og 138 mtr's dybde.

Ejstrupholm Vandværk A.m.b.a har indgået samarbejdsaftale med Ejstrupholm Varmeværk A.m.b.a., hvilket betyder at begge værker passes af samme personale, med hensyn til drift og administration.

Erik Christensen

Driftsassistent

29 45 80 55

Meta Ingwersen

Bogholder

75 77 26 11

Erik Lund

Driftsleder

40 32 52 55