Vandkvalitet

Oversigt over vandanalyser kan ses i Jupiter databasen på geus.dk via dette link: Vandanalyser - JUPITER (geus.dk)

Vandanalyserapporter kan også ses nedenfor.

Lidt om misfarvet vand, og striber i toiletter

I vandværksboringer forekommer jern og mangan i varierende mængder. Ved vandbehandling på vandværket - iltning og filtrering i sandfiltre - udskilles jern og mangan.

Ved iltningen ændres jern og mangans kemiske sammensætning, så det kan udfældes og tilbageholdes i sandfiltrene. Sammen med jern og mangan udfældes der også andre stoffer.

Uanset hvor effektiv vandbehandlingen er, kan det ikke undgås, at der også sker udfældning af jern og mangan i en vis udstrækning i ledningsnettet ud til forbrugerne.

Når vandstrømmen er ensartet, forbliver det udfældede jern og mangan i ledningen. Men opstår der brud eller trykstød i ledningen, kan jern- og manganpartiklerne løsne sig og rives med vandet.

Det betyder, at nogle forbruger i korte perioder kan opleve misfarvet vand og vandet kan være rødt, brunt eller sort. Da partiklerne kan sætte sig i ventiler og perlatorer, anbefales det at man skyller fra et tappested, så tæt på måleren som muligt, til vandet er klart igen. 

Jern, okker og mangan i små mængder i vandet, kan også medfører striber i f.eks. toiletter og der findes mange gode råd og rengøringsmidler til afhjælpning. Vi anbefaler at søge på nettet for gode råd og vejledning.

Det kan også til tider opleves at vandet er næsten mælkehvidt, når det tappes. Det skyldes luft i vandet, typisk efter en reparation på ledningsnettet. Det er også helt ufarligt og den hvide farve forsvinder efter kort tid.

 

//