Aflæsning af vandmåleren

Årsaflæsning af målere finder sted hvert år mellem den 1.-10. december.

Årsaflæsning foretages af vandværket. 

Den endelige afregning over årets vandforbrug fremkommer derefter på oversigten fra Betalingsservice for marts måned eller fremsendes direkte til dig.

Det er en god idé, at du løbende gennem året kontrollerer dit vandforbrug, ved at aflæse din vandmåler.

//