Varsling om prisstigning på fjernvarme

2. december 2021

Fjernvarmeprisen for et standard hus stiger ca. 30% i 2022.
Endelig acontopris for 2022 udmeldes ultimo december 2021