Tilslutningspriser

Indtil 200 m3 opvarmet rum   14.375,00 kr.  incl. moms
Pr. påbegyndt 50 m3 opvarmet rum   750,00 kr.  incl. moms
*Stikledning pr. løbende meter 1.000,00 kr.  incl. moms

*Dækker de samlede omkostninger i forbindelse med etablering af stikledning fra grundskel til indføringsstedet i ejendommen.