Priser

Priser gældende fra 1. januar til 31. december 2019. 


Varmen opkræves i 4 aconto rater som forfalder 1. februar, 1. april, 1. juli og 1. oktober 

Opgørelse for perioden 1. juli til 31. december 2018 udsendes i januar måned og indregnes i rate 1. 

Driftsbidrag

Kr.  Excl. Moms Incl. Moms
Variabel bidrag Pr. / MWh 475,00 593,75
Fast bidrag Pr. bolig / år 3.300,00 4.125,00
Måler bidrag Pr. måler / år 300,00 375,00
Rykkergebyr / Inkassogebyr Pr. stk 100,00 Momsfrit