Priser

Nedenstående priser er gyldige fra 1. januar 2019 til 31. december 2019 

A'conto rater opkræves én gang årligt pr. 1. marts gældende fra 2020
Driftsbidrag                                                                        Excl. moms   Incl. moms
Fast årlig afgift pr. bolig-/ erhvervsenhed kr. 430,00 537,50
Målerafgift - årligt pr. afregningsmåler kr. 200,00 250,00
Vandafgift indtil 500 m3 kr. 3,50 4,38
Vandafgift over 500 m3 kr. 2,75 3,44
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) kr. 6,37 7,96

 

Vand til byggeri:

Ved enfamiliehuse opsættes den blivende måler, så snart det er muligt.

Byggevand indtil dette tidspunkt er indeholdt i tilslutningsafgiften.

Ved større byggerier, skal der installeres måler (evt. i målerbrønd som efterfølgende fjernes)

Der skal altid sikres mod tilbagestrømning.

 

     
Gebyrer      
Rykkergebyr (Højest 3 rykkere) + rente diskonto + 7 % kr. 100,00 Momsfrit
Genåbningsgebyr excl. udgifter ved lukning og genåbning kr. 1.000,00 1.250,00