Varmeværk - Generalforsamling 2018

24. september 2018

Varmeværket afholder generalforsamling torsdag d. 11. oktober kl. 19.30 på Ejstrupholm Hotel.

Den ordinære generalforsamling for driftsåret 2017/2018 afholdes torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 19.30 på Ejstrupholm Hotel.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

5. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

    Bestyrelsen har følgende forslag:

    - ændring af regnskabsår jf. årsregnskabsloven til 1/1-31/12

    - ændring/modernisering af vedtægter

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

 

- Bestyrelsen