Varmeværk - ekstraordinær generalforsamling

12. oktober 2018

Varmeværket afholder ekstraordinær generalforsamling mandag d. 29. oktober kl. 19.30 på varmeværket, Vandværksvej 12.

Iht. vedtægternes §6.9 afholdes

ekstraordinær generalforsamling

Mandag den 29. oktober 2018 kl. 19.30

i fjernvarmeværkets lokaler

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Afstemning om:

      - Ændring af regnskabsår jf. Årsregnskabsloven til 1/1 – 31/12

      - Ændring / modernisering af vedtægter

 3. Eventuelt

 

Bestyrelsen