Ledningsarbejde

9. marts 2021

Ledningsarbejde på Søndergade, mellem Præstegårdsvej og Kirkegade.


Vand- og Varmeværket påbegynder ledningsrenovering på Søndergade, den 6. april 2021, arbejdet forventes afsluttet ultimo maj.

Ledningerne ligger ude i vejen hvorfor det er nødvendig at spærre vejen og etablerer omkørsel.

Der bliver skiltet med omkørsel af Vestergade og Præstegårdsvej, men der er naturligvis også andre muligheder f.eks. af Stationsvej.

Søndergade vil være spærret for gennemkørsel, men beboerkørsel vil være muligt.

Arbejdet pågår i dagtimerne fra ca. kl. 7 - 16.

Der vil i perioder være støj gener, ligeledes vil vand- og varmeforsyningen i periode være afbrudt.

Vi tilstræber at udfører arbejdet, således det giver mindst mulig gener for alle.

Kontakt venligst værket, hvis der er spørgsmål på 75772611 el. 40325255